Tìm hiểu về bài thi JLPT N3

0
185

Kì thi JLPT N3

Trong các cấp độ của bài thi JLPT, N3 là một cấp độ quan trọng đặc biệt đối với những bạn có ý định du học tại Nhật. Để đạt được cấp độ N3, bạn cần phải ôn luyện trong một thời gian nhất định với phương pháp học hợp lý. Trước đây kỳ thi năng lực tiếng Nhật chỉ được chia thành 4 cấp độ chứ không phải 5 cấp độ như hiện nay. Trong đó N3 là cấp độ mới được mở thêm và là cấp độ trung gian giữa cấp độ 1 và cấp độ 2 cũ. Yêu cầu cơ bản của cấp độ N3 như sau:

+ Đọc:

  • Có thể đọc hiểu các bài văn có nội dung cụ thể về các vấn đề hàng ngày.
  • Có thể nắm bắt khái quát thông tin từ tiêu đề báo chí.
  • Có thể hiểu các bài văn phức tạp hơn về các tình huống hàng ngày nếu được nói diễn đạt lại theo cách khác.

+ Nghe: Có thể hiểu nội dung cụ thể của câu chuyện cũng như quan hệ các nhân vật khi nghe hội thoại trong cuộc sống hàng ngày.

Các phần trong kỳ thi N3 đó là:

  • Phần kiến thức ngôn ngữ (gồm chữ, từ vựng).
  • Phần kiến thức ngôn ngữ về ngữ pháp, đọc hiểu.
  • Phần nghe hiểu.

Trong đó để đậu cấp độ N3, bạn phải đảm bảo số điểm như sau:

  • Điểm tổng: Trên 95 điểm (Tối đa: 180).
  • Điểm kiến thức ngôn ngữ (Chữ, từ vựng): Trên 19 điểm (Tối đa: 60).
  • Điểm đọc hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60).
  • Điểm nghe hiểu: Trên 19 điểm (Tối đa: 60).