Các cấp bậc N trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT và quy định

0
567

Các cấp bậc N trong kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT

N5 là thấp nhất và N1 là cao nhất.

N5: Là cấp bậc thấp nhất, lượng kiến thức tương đương 1/2 chương trình sơ cấp (700 từ vựng và 150 từ Kanji)

Chứng chỉ N5 thích hợp cho các bạn có ý định đi du học Nhật Bản, vì đây là điều kiện bắt buộc của các trường tại Nhật.

N4: Trình độ tương đương hết chương trình sơ cấp trong tiếng Nhật (1500 từ vựng và 350 từ Kanji).

N3: Trình độ tiềng Nhật ở mức giữa chương trình trung cấp (4000 từ vựng và 750 từ Kanji). Các học viên muốn làm việc cho công ty Nhật thì nên lấy N3 mới có giá trị.

N2: Trình độ tiếng Nhật ở mức độ trung-cao cấp (trên 7000 từ vựng và 1100 từ Kanji). Đây là chứng chỉ rất quan trọng cho các bạn muốn làm tại các công ty Nhật với chức danh Thông dịch, phiên dịch… các bạn chuyên ngành tiếng Nhật nhất thiết phải có N2 sẽ có nhiều cơ hội với mức lương cao.

N1: Trình độ cao nhất trong tiếng Nhật, tức là trên cao cấp (hơn 10.000 từ vựng và 2000 từ Kanji). Hiện tại rất ít người có được chính chỉ N1 vì mức độ kiến thức khá cao.

Về quy định thì kỳ thi N không thi Nói mà chỉ thi phần Từ vựng; Đọc hiểu & Ngữ pháp; Nghe

Thời lượng các phần thi và số điểm như sau:

CẤP ĐỘ TỪ VỰNG ĐỌC HIỂU & NGỮ PHÁP NGHE
N1 110 phút 60 phút
N2 105 phút 50 phút
N3 30 phút 70 phút 40 phút
N4 30 phút 60 phút 35 phút
N5 25 phút 50 phút 30 phút

Tổng điểm và số điểm đạt như sau:

CẤP ĐỘ TỪ VỰNG ĐỌC HIỂU &NGỮ PHÁP NGHE TỔNG ĐIỂM ĐẬU ĐIỂM TỐI ĐA
N1 – Tổng điểm: 60– Điểm liệt: 19 – Tổng điểm: 60– Điểm liệt: 19 100 điểm trở lên 180
N2 – Tổng điểm: 60– Điểm liệt: 19 – Tổng điểm: 60– Điểm liệt: 19 90 điểm trở lên 180
N3 – Tổng điểm: 60– Điểm liệt: 19 – Tổng điểm: 60– Điểm liệt: 19 – Tổng điểm: 60– Điểm liệt: 19 95 điểm trở lên 180
N4 – Tổng điểm: 60– Điểm liệt: 19 – Tổng điểm: 60– Điểm liệt: 19 – Tổng điểm: 60– Điểm liệt: 19 90 điểm trở lên 180
N5 – Tổng điểm: 60– Điểm liệt: 19 – Tổng điểm: 60– Điểm liệt: 19 – Tổng điểm: 60– Điểm liệt: 19 80 điểm trở lên 180

Kết quả kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT sẽ được phía Nhật Bản thông báo trên website thi JLPT sau 1 tháng kể từ ngày cuộc thi N diễn ra. Học viên có thể lên web tra cứu kết quả thi của mình dựa vào số báo danh trên phiếu dự thi.

Sau khi có kết quả kỳ thi JLPT trên website thì khoảng 2 tháng sau học viên sẽ nhận được Giấy thông báo kết quả thi kèm theo chứng chỉ JLPT nếu kết quả thi đậu.